Kies uw taal :

Presentatie

Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en haar Organisaties

DEMO is een project van grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België rond duurzame ontwikkeling binnen de sector van de hedendaagse muziek.

Met de steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling wil DEMO binnen ons grondgebied concrete oplossingen aanreiken rond de 4 pijlers van de duurzame ontwikkeling:

 • milieu
 • sociaal
 • economie
 • cultuur

DEMO biedt zijn partners de mogelijkheid om gemeenschappelijk referentiemateriaal op te stellen als referentiekader om op die manier te evalueren voor welke domeinen verbetering mogelijk is. In een tweede fase is het de bedoeling dat de DEMO-partners innovatieve acties gaan uitproberen en invoeren om dan ten slotte de andere actoren binnen hun sector te inspireren om deze aanpak te verspreiden.

 

Belangrijkste doelstellingen:

 • Grensoverschrijdende synergieën creëren tussen de wereld van de cultuur en de duurzame ontwikkeling
 • De collectieve bewustwording en de dynamiek voor gedragsverandering bevorderen = vereiste voor ecologische verantwoordelijkheid

 

Engagementen ten opzichte van Europa:

 • Het milieu beschermen en valoriseren en het duurzaam gebruik van hulpbronnen aanmoedigen
 • Het grensoverschrijdend toerisme op een innovatieve en duurzame manier valoriseren via het toerisme

 

Voorbeelden van acties:

 • binnen het domein van het milieu: LED – elektrisch transport – sorteren en beperken van afval – biologische producten – inzamelpunt – zonne-installatie – verwarming – water, …
 • wat het sociale aspect betreft: toegankelijkheid (personen met een handicap, mensen met een laag inkomen) – opleiding van vrijwilligers – preventie gehoorrisico’s en risico’s gekoppeld aan feesten, …
 • economisch: verantwoord aankoopbeleid – lokale producten en een eerlijke cultuur van samenwerking en delen van materiaal en diensten – toeristisch aanbod – droogtoiletten / vuilnisbakken – acties voor professionele integratie – workshops voor de overdracht van vakmanschap

DEMO wordt beheerd volgens de principes van de duurzame ontwikkeling, en dit op een participatieve en grensoverschrijdende manier.

DEMO staat voor:

 • 11 partners
 • een uitgestrekte grensoverschrijdende zone die bij het project betrokken is, van Duinkerke tot Charleville-Mézières
 • 4 jaar om gezamenlijke acties te organiseren: van april 2016 tot maart 2020
 • 3 “werkmodules”: diagnose / acties / verspreiding
 • jaarlijks zouden 400 000 mensen bereikt worden: gebruikers van de culturele partners, teams, vrijwilligers en beroepsmensen uit beide activiteitensectoren
 • een totaalbudget van €3,6 miljoen (€1,8 miljoen van EFRO)

De partners

4 FRANSE / 3 WAALSE / 4 VLAAMSE

3 FESTIVALS:

 • Dour Festival (in samenwerking met 3D ASBL), Dour, België
 • Le Cabaret Vert (georganiseerd door Flap), Charleville-Mézières, Frankrijk
 • IeperFest, Ieper, België

5 CULTURELE STRUCTUREN:

 • Le Grand Mix, Tourcoing, Frankrijk
 • Les 4Ecluses, Duinkerke, Frankrijk
 • Wilde Westen (FKA De Kreun), Kortrijk, België
 • 4AD, Diksmuide, België
 • Le centre culturel René Magritte, Lessines, België

3 STRUCTUREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING:

 • Extracité, Rijsel, Frankrijk
 • IDEA, Bergen, België
 • IMOG, Harelbeke, België