Kies uw taal :

Een DEMO bos

  • 17 juni 2019

Le Cabaret Vert, 3D asbl voor het Dour Festival en 4AD kozen ervoor om bomen te planten in het

kader van DEMO om een groene toets toe te voegen aan beide kanten van de grens.

Berustend op de geschiedenis van de campingsite die vroeger een boomgaard was, heeft Le Cabaret

Vert besloten om terug naar de bron te gaan door er zestig bomen te planten.

Linden, eiken, haagbeuken, beuken en zelfs gewone esdoorns vormen dit groene gebied.

Drieëndertig bomen werden door festivalgangers gekocht en garanderen levenslang een plaats op de

camping voor hun eigenaar.

Wat is er natuurlijker en duurzamer dan de schaduw van een boom gebruiken om een dutje te doen

op de camping?

Op het Dour Festival werden 24 bomen geplant voor de eerste fase van een agrobosbouwproject.

Agrobosbouw is de naam van een verlicht en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen gericht op

de integratie van bomen in de landbouwbedrijven en in het plattelandslandschap. Net als in Le

Cabaret Vert werden lokale soorten gekozen om de biodiversiteit te bevorderen, de CO2 in de grond

op te slaan, de erosie tegen te gaan, het grondwater en de leefomgeving van de bestuivers te

beschermen, maar ook om, op termijn, schaduwplekjes op het terrein te maken.

Zowel in Le Cabaret Vert als in Dour waren de bomen al 2 tot 3 meter hoog toen ze werden geplant.

Deze grootte werd gekozen om ze alle kansen te geven om zich in de beste omstandigheden te

wortelen.

Daarnaast hebben heel wat mensen een woordje geschreven over een datum, een concert of een

herinnering aan wat het Dour Festival in hun leven betekent, om zo het DNA van het festival op de

nieuwe site te planten. Elke herinnering zal in elk van deze bomen gegraveerd worden, zodat de

wortels van Dour de basis van toekomst blijven.

Beperken van de CO2-uitstoot is het uitgangspunt voor het culturele centrum 4AD. Een audit toonde

aan dat ‘mobiliteit van het publiek’ de helft van zijn koolstofvoetafdruk vertegenwoordigde.

Deze bevinding kan door drie punten worden verklaard:

1) in Diksmuide is er geen openbaar vervoer meer

2) het publiek van 4AD reist gemiddeld 70 km heen-en-weer

3) het gebruik van carpoolen komt vaker voor dan verwacht

Het idee om deze uitstoot te compenseren door bomen te planten lag voor de hand.

Steunend op de denkwijze ‘Think Globally, Act Locally’ heeft 4AD bewust gekozen voor een regionale

bebossing (in West-Vlaanderen) met een zichtbaar en tastbaar resultaat.

Om de boomaanplanting met een sociale actie te combineren, werd deze actie door vrijwilligers

uitgevoerd tijdens een “Ecodag”.  Een crowdfunding campagne zorgde voor een bijkomende lokale

verankering.

Zo werd in het Groen Lint in Oostende 6,6 hectare uitgekozen voor het 4AD-bos

(www.oostende.be/groenlint), een project rond openbare ruimte dat bijzondere aandacht besteedt aan

natuur, landbouw en vrije tijd.

Om hun uitstoot volledig te compenseren, moet het 4AD-bos minstens veertig jaar blijven

bestaan. Met dit project wil 4AD tegen 2056 de eerste CO2-neutrale muziekclub in Vlaanderen zijn.

Mooie projecten die, laten we het hopen, zich zullen vermenigvuldigen.