Kies uw taal :

ExtraCité

ExtraCité is een coöperatieve die advies verleent en opleidingen geeft. Ze is in april 2013 ontstaan uit de fusie van de ondernemingen Extra Muros en Multicité, die respectievelijk in 1993 en 2001 werden opgericht. Wij trainen, begeleiden en adviseren de spelers binnen de duurzame lokale ontwikkeling bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van hun projecten om zo een economisch, cultureel, sociaal en milieu-evenwicht in de regio’s te bevorderen. Een dergelijk evenwicht is een factor van dynamiek, aantrekkingskracht en solidariteit.

Wij ontwikkelen vijf complementaire vakken: studie, advies, opleiding, evaluatie en onderzoek binnen de culturele ontwikkeling, de duurzame ontwikkeling, de sociale en solidaire economie, de sociale en stedelijke cohesie. Onze klanten en partners zijn overheden, verenigingen en netwerken (regionaal, nationaal en internationaal) van de sociale en solidaire economie. ExtraCité werkt vaak binnen een universitaire omgeving en draagt ook bij tot de ontwikkeling van innoverende projecten; zo liggen we aan de basis van de creatie van de eerste Franse cluster die gespecialiseerd is in lokale duurzame ontwikkeling.

Het team dat zich met dit project bezighoudt werkte van 2001 tot 2013 als operator mee aan de programma’s Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Het begeleidt en traint al jaren dragers van projecten m.b.t. de programma’s rond grensoverschrijdende samenwerking. Verder werkt het team ook mee aan transnationale communautaire actieprogramma’s m.b.t. cultuur of opleiding. ExtraCité zetelt in de Raad van bestuur van RIPESS Europe, dat 25 Europese structuren verenigt die actief zijn binnen het domein van de sociale en solidaire economie. Daarom hebben wij heel wat ervaring met projecten van grensoverschrijdende en Europese samenwerking en met interculturele projecten.

ExtraCité is de enige KMO die betrokken is bij dit project; wij kunnen de bedrijfswereld, en in het bijzonder aan de coöperatieve sector, een specifieke visie bieden.