Kies uw taal :

IMOG

Imog is een intergemeentelijke organisatie voor afvalbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Imog verzorgt het afvalbeheer van 11 gemeenten, goed voor 230.000 inwoners.
Imog heeft 2 sites met elk zijn specifieke activiteiten (zoals een huisvuilverbrandingsinstallatie, deponie, biomassacentrum en sorteercentra) en een breed netwerk van selectieve afvalinzameling met 16 recyclageparken, 200 glasbollen en huis-aan-huis-inzameling.

Als afvalintercommunale Imog heeft een grote impact op het milieu. Onze slogan is dat we grondstoffen en energie maken uit afval. Vlaanderen heeft de beste resultaten in de wereld inzake recyclagepercentages. De intercommunale structuren, zoals Imog er één is, zijn de belangrijkste oorzaak van deze resultaten, door het leveren van laagdrempelige diensten dicht bij de inwoners. Daarnaast heeft Imog als overheidsinstantie ook een groot maatschappelijk belang en heeft het een belangrijke taak in het creëren van bewustwording en burgerparticipatie. Afvalpreventie, recyclage en duurzaamheid zijn onze kernactiviteit. Imog heeft een lange traditie in maatwerk acties voor verschillende doelgroepen. We willen piloten in dit project opzetten over hoe we de theoretische benadering van duurzaamheid in de vrije tijd en op evenementen kunnen worden uitgevoerd wanneer de duurzaamheid niet top-of-mind is van de bezoekers. Imog wil zich meer richten op doelgroepen en locatie-georiënteerde acties uitvoeren om naar een hoger niveau van preventie en duurzaamheid te gaan. Samenwerken met festivals en concertzalen is een kans acties uit te werken in efficiënt gebruik van hulpbronnen op de evenementen en buitenhuisactiviteiten. De out-of-home aanpak is niet helemaal nieuw voor Imog, want we zijn al actief op scholen, op festivals en jeugdbewegingen.

IMOG heeft ervaring in systemen en communicatie-acties op vlak van afvalinzameling, afvalpreventie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, streven naar gedragsverandering, energie gerelateerde onderwerpen en duurzaamheidsonderwerpen. De gebruikers moeten een onmiddellijke ‘wat zit er voor mij’ krijgen Onze communicatie/preventie team bestaat uit drie educatieve leden.

IMOG heeft de laatste jaren aan verschillende Europese projecten deelgenomen

2009-2013: North Sea – Sustainable Energy Planning (Interreg IVb North Sea region Programme)

2010-2014: SWAP NOW (Interreg IVa, 2 Seas Programme)

2013-2014: CONGREEN Cluster (Interreg IVa, 2 Seas Programme)