Kies uw taal :

Les 4Ecluses

De vereniging Arts Scéniques Rocks / les 4 Ecluses is gevestigd in Duinkerke en ontwikkelt acties rond muziek (concerten, residenties, workshops, enz.). Het project berust op vier waarden: ervaring, gelijkheid, uitwisseling, engagement. Deze vier waarden worden vertaald in concrete activiteiten en sterke samenwerkingen binnen een duurzame logica. Ons engagement, of het nu burgerlijk, sociaal, artistiek of cultureel is, sluit altijd aan bij een logica van uitwisseling van kennis, praktijken en rechtvaardigheid.

Les 4Ecluses heeft zijn activiteiten altijd al georganiseerd met de bedoeling zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken door zich te richten op het gemengde karakter (schoolgaande jeugd, mensen onder toezicht van justitie, personen met een handicap, senioren, asielzoekers, …). Als partner heeft Les 4Ecluses meegewerkt aan verschillende Europese projecten in het kader van het programma Interreg IVB FWF of 2mers (Le chant du Lion d’en Face, 4×4 en Ic Music). Deze projecten hebben heel wat ervaring opgeleverd op het vlak van coördinatie en grensoverschrijdend projectmanagement en ze hebben de structuur uiteindelijk definitief afgestemd op deze territoriale dimensie.

Les 4Ecluses is een belanghebbende in dit project, want we willen onze duurzame ontwikkeling verder uitbreiden en een netwerk creëren rond deze aanpak.

Het volledige team en de raad van bestuur staan collectief achter dit project dat streeft naar de ontwikkeling van lokale middelen, de economische en sociale ontwikkeling door het creëren van werkgelegenheid en de culturele ontwikkeling van de verschillende betrokken grensoverschrijdende zones. Bovendien is het ook onze bedoeling om “schone” evenementen te organiseren, en dit door enkele eenvoudige handelingen, zoals het gebruik van eco cups en gerecycleerde materialen en door het sorteren van afval. Verder maken we er ook een erezaak van om te werken op basis van een lokale economie met dienstverleners uit de buurt waardoor de CO2-impact verkleint en er ook werkgelegenheid gecreëerd wordt. We ontwikkelen vrijwilligerswerk binnen de structuur volgens een maatschappelijke logica van doorgeven en delen en we voorzien ook professionele begeleiding aan de hand van gesteunde banen en stages. Het sociale aspect van het associatieve project wordt ook vertaald in een project van sterk en democratisch management.