Kies uw taal :

Studie omtrend de recyclage van sigerettenpeuken

  • 5 april 2018

De DEMO partners hebben zich toegespits op een specifiek afvalproduct die we heel vaak rond onze concertzalen en op de festivals vinden : De cigerettenpeuk.

IMOG heeft in augustus 2017 onderzocht of de recyclage van sigarettenpeuken economisch en ecologisch haalbaar is.

Hiervoor heeft Imog contact opgenomen met verschillende verwerkende bedrijven en heeft uiteindelijk twee dienstverleners in Frankrijk en Engeland geïdentificeerd, die zich concentreren op de inzameling en verwerking van sigarettenpeuken.

Voor de inzameling en transport verwerkende bedrijven  moet er met kosten tussen 100 en 300€ per maand worden gerekend. Uit de filter van de peuken kunnen platen worden gemaakt met een kostprijs van geschat 10€/kg, wat vrij duur is. Voor een plaat van 30kg zijn 40.000 peuken* nodig en de toxische stoffen worden slechts tijdelijk uit het milieu gehaald gezien zij weer terug vrijkomen wanneer de platen /producten uit platen tot afval worden gereduceerd.

De conclusie was dus dat op dit moment de recyclage te duur, te weinig efficiënt en ecologisch nadelig is. Daarom was de aanbeveling om zich beter te focussen op stap 1 in het verhaal = inzameling. Een betere inzameling kan de belasting van het milieu en de omgeving te verkleinen (bv. door het zetten van grote bakken belanden meer peuken in de bakken dan op de grond). De ingezamelde peuken kunnen zo bij het restafval worden gevoegd en door verbranding nog energie en warmte opwekken.

 

*40.000 peuken = 1.000 bezoekers, die 4 dagen lang elke dag 10 sigaretten roken

Download de studie in pdf